MENDLA PRAWA

podstawowe prawa genetyki dotyczące dziedziczenia cech przez potomstwo, odkryte 1866 przez czeskiego mnicha G.J. Mendla, na podstawie badań przeprowadzonych nad krzyżowaniem samopylnej rośliny - grochu siewnego; pierwsze prawo czystości gamet mówi, iż każdy organizm posiada dwa geny rządzące pojawieniem się danej cechy; otrzymuje je od swych rodziców, po jednym od każdego; w dalszych pokoleniach następuje rozszczepienie tych cech wg ścisłych, ustalonych przez M., reguł; jeśli w wyniku połączenia gamet przy zapłodnieniu pojawił się tylko jeden czynnik, oznacza to jego dominowanie, podczas gdy drugi ma charakter recesywny; drugie prawo niezależnego dziedziczenia cech mówi, że przy krzyżowaniu się dwóch organizmów różniących się więcej niż jedną cechą każda z tych cech dziedziczona jest niezależnie; jeśli jednak skrzyżujemy osobniki homozygotyczne pod względem dwóch cech (jednego dominującego, o żółtej barwie i okrągłym kształcie nasion, a drugiego recesywnego, o zielonej barwie i nieregularnym kształcie nasion), to w pierwszym pokoleniu otrzymamy jednolite potomstwo zgodne z genotypem osobnika dominującego (żółtą barwę i okrągłe nasiona), a w drugim pokoleniu cztery rozmaite fenotypy: pierwszy będący powtórzeniem osobnika dominującego (żółty z okrągłymi nasionami), drugi i trzeci będący rekombinacją (żółty z nieregularnymi nasionami i zielony z okrągłymi), oraz czwarty będący powtórzeniem osobnika recesywnego (zielony z nieregularnymi nasionami).

Reklama

Powiązane hasła:

DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, MENDEL, GRUPY KRWI, SEGREGACJA, NÄGELI, GENETYKA, CORRENS Carl Erich, SPRZĘŻENIE GENÓW, DZIEDZICZNOŚĆ

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama