MUTACJA

(biol.)

nagła trwała zmiana dziedzicznej właściwości organizmu, spowodowana zmianą w obrębie genu, chromosomu lub genomu (zespół chromosomów), powstająca samorzutnie lub wywołana sztucznie; m. genowa polega na zamianie któregoś ze składników łańcucha DNA, dodaniu do niego lub wypadnięciu jednej lub kilku tworzących go zasad nukleinowych, powoduje obniżenie żywotności lub płodności, czasem śmierć. M. chromosomowa to aberracja chromosomów, a m. genomowe dotyczą liczby chromosomów. M. odgrywają zasadniczą rolę w ewolucji życia na Ziemi, są wykorzystywane w hodowli roślin i zwierząt. Termin m. wprowadził do genetyki H. de Vries - 1909.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama