RECESYWNOŚĆ

cofanie się, ustępowanie cech; w genetyce nieprzejawianie się jakiejś cechy w organizmie, pomimo istnienia w nim genu warunkującego tę cechę (tzw. genu recesywnego, czyli ustępującego) z powodu przewagi oddziaływania drugiego odpowiadającego mu genu allelicznego (tzw. gen dominujący, czyli panujący).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama