ARCHAEA

trzecia, obok eukariontów i prokariontów, linia rozwoju życia na Ziemi; nazwa od odkrytych 1977 jednokomórkowców, prabakterii a. występujących już w początkach istnienia Ziemi; 1996 rozszyfrowano materiał genetyczny bakterii a. spokrewnionych z prokariontami (bakterie) przez brak błony jądrowej i posiadanie jednego chromosomu kolistego oraz z eukariontami (rośliny, zwierzęta, ludzie); a. są niezwykle wytrzymałe: przebadany organizm odkryto w gorącym źródle na dnie Pacyfiku, gdzie panuje ciśn. ponad 200 atmosfer i temp. 85°C.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama