JELITODYSZCE

(Enteropneusta)

gromada z typu przedstrunowców, obejmująca ok. 75 gat.; ciało dł. od kilku cm do 2,5 m, robakowate, dwubocznie symetryczne; po stronie brzusznej otwór gębowy; prymitywny układ nerwowy składający się z pnia brzusznego i pnia grzbietowego; organizmy zamieszkujące dna mórz.

Reklama

Powiązane hasła:

ENTEROPNEUSTA, PRZEDSTRUNOWCE, ŻOŁĘDZIOGŁOWCE

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama