JEŻOWCE

(Echinoidea)

Reklama

gromada zwierząt z typu szkarłupni; pojawiły się na początku ery paleozolicznej, gł. rozwój w mezozoiku (w Polsce ślady w pokładach jury i kredy); współcześnie ok. 750 gat., zamieszkujących dna mórz i oceanów na różnych głębokościach. U większości ciało kształtu spłaszczonej kuli, okryte wapiennym pancerzem, z licznymi kolcami, stanowiącymi narząd ruchu i obrony; na dolnym biegunie pancerza otwór gębowy, u gat. drapieżnych z aparatem żującym, zwanym latarnią Arystotelesa (5 zębów podtrzymywanych przez 5 silnie umięśnionych szczęk); na żywych jajach i j. udało się po raz pierwszy prześledzić procesy dojrzewania jaj, zapłodnienia, bruzdkowania itd.

Powiązane hasła:

SZKARŁUPNIE, NAJEŻYKOWCE, LATARNIA ARYSTOTELESA, ECHINOIDEA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama