KASZUBSKI PARK KRAJOBRAZOWY

utworzony 1983; pow. 34 544 ha; obejmuje malowniczy, polodowcowy krajobraz Pojezierza Kaszubskiego, z licznymi jez. rynnowymi (m.in. Raduńskim i Brodno); lasy sosnowe; bogata awifauna: kruk, bocian czarny, żuraw; rezerwaty przyrody nieożywionej.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama