KNYSZYŃSKA PUSZCZA

kompleks leśny na Wysoczyźnie Białostockiej, gł. w dorzeczu Supraśli; pow. 839 km2; przypomina tajgę, w drzewostanie dominuje sosna, świerk, brzoza, olsza i dąb; ostoja żubra; ongiś połączona od płd. z Puszczą Białowieską, od płn. z Puszczą Augustowską; większość obszaru należała do Radziwiłłów; w XVII w. rejon intensywnej eksploatacji drewna do Gdańska; mocno zniszczona podczas I i II woj. świat. (rejon kilku bitew); ob. w większej części Knyszyński Park Krajobrazowy, utworzony 1988; na obszarze P.K. leżą: Supraśl, Czarna Białostocka, Knyszyn.

Reklama

Powiązane hasła:

KNYSZYN, CZARNA BIAŁOSTOCKA, PODLASKA NIZINA, PARK KRAJOBRAZOWY, SUPRAŚL, POLSKA. WARUNKI NATURALNE. SZATA ROŚLINNA, PÓŁNOCNOPODLASKA NIZINA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama