LEŚNICTWO

grupa nauk o lesie oraz gałąź gospodarki narodowej zajmująca się lasem; obejmuje pielęgnowanie, hodowlę, ochronę, użytkowanie, pomiar i urządzanie lasu. Dzisiejsze l. bierze pod uwagę dwie funkcje lasu: produkcyjną oraz stabilizującą ekosystem (regulacja bilansu wodnego gleb, łagodzenie klimatu, dostarczanie tlenu). Istotny jest wskaźnik lesistości (w Polsce zbyt niski) i problem, czy przyrost masy drzewnej w lasach jest większy niż jej ubytek.

Reklama

jednostka administrowania lasem wchodząca w skład nadleśnictwa. Obejmuje zwykle obszar do 3 tys. hektarów; na czele stoi leśniczy, który realizuje zadania związane z użytkowaniem, ochroną, pielęgnacją i odnawianiem lasu.

Powiązane hasła:

POŁUJAŃSKI, PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO ROLNICZE I LEŚNE, MROCZKIEWICZ, FENOLOGIA, ZOOLOGIA, JEDLIŃSKI, AULEITNER Antoni, OSTĘP, LINIA, LEIBUNDGUT

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama