Reklama

NIEPOŁOMICKA PUSZCZA

kompleks leśny w zach. części Kotliny Sandomierskiej, od Niepołomic na wsch. po dolną Rabę; tworzy trójkąt zwrócony wierzchołkiem ku zach.; pow. ok. 100 km2; dominuje bór sosnowy (ok. 60%), także świerki, buki, dęby i brzozy; rezerwat żubrów w Poszynie i kilka rezerwatów przyrody; do poł. XVIII w. własność królów pol. (i miejsce polowań); w XVI-XVIII w. wyginęły niedźwiedzie, tury, łosie, żubry, przetrwały jelenie, dziki, rysie, cietrzewie; w okresie okupacji hitler. miejsce egzekucji ok. 2000 osób; teren rekreacyjny mieszk. Krakowa; na płn.-zach. krańcu msc. Niepołomice.

Reklama

Powiązane hasła:

NIEPOŁOMICE, NADWIŚLAŃSKA NIZINA, ŻUBR

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama