CZERW

robakowata, beznoga, mało ruchliwa larwa wielu muchówek i błonkówek; w pszczelarstwie nazwa używana w odniesieniu do wszystkich stadiów rozwojowych pszczoły miodnej.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama