GALASÓWKI

(Cynipoidea)

owady z rodziny błonkówek; ok. 2 tys. gatunków; dł. do 5 mm; ubarwione czarno lub brunatno; larwy pasożytują w innych owadach lub są roślinożerne; u g. roślinożernych występuje na przemian pokolenie płciowe i dzieworodne, różne pod względem budowy; pasożytując na częściach roślin zielnych i drzewiastych tworzy kuliste wyrośla (galasy), częste na wszystkich gatunkach dębu.

Reklama

Powiązane hasła:

CYNIPOIDEA, GALASY, GALUSOWY KWAS

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama