WSZY

(Anoplura)

rząd owadów o całkowicie zredukowanych skrzydłach; ok. 300 gat. pasożytów ssaków (także ludzi i ssaków wodnych), w Polsce 26; dł. 0,5-6 mm; ciało spłaszczone, okryte chitynowym pancerzem porośniętym szczecinkami i kolcami; chwytne odnóża, głowa wyposażona w kłująco-ssący narząd gębowy w formie wciąganego ryjka i krótkie czułki; oczy uwstecznione; przechodzą przeobrażenie niezupełne, jaja (od kilku do ponad 100 dziennie) zw. gnidami składają we włosach żywiciela; larwy i dorosłe osobniki żywią się krwią wyssaną z ciała gospodarza; na człowieku pasożytują wesz łonowa (mendoweszka) oraz dwa podgatunki w. ludzkiej: w. głowowa (Pediculus capitis) i w. odzieżowa (Pediculus humanus); w. wywołują wszawicę, odzieżowa może przenosić zarazki duru plamistego i powrotnego.

Reklama

Powiązane hasła:

GNIDA, MONOFAGI, WESZ LUDZKA, WSZAWICA, OWADY, EKTOPASOŻYTY, PASOŻYTNICTWO, DUR OSUTKOWY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama