TRASZKI

trytony (Triturus)

płazy ogoniaste z rodziny salamandrowatych; 9 gat.; ciało smukłe, ogon bocznie spłaszczony; grzbiet ciemny, brzuch jaskrawy, pomarańczowy lub żółty; u niektórych grzebień skórny wzdłuż grzbietu; dzień spędzają w ukryciu, żerują nocą; rozród w wodzie; m.in. t. górska (T. alpestris) - dł. ok. 12 cm; w okresie godów u samców grzbietowy fałd skórny, żółty z czarnymi plamami; u obu płci pojawiają się niebieskie plamy na grzbiecie; lądowy tryb życia; żyje w górach, gł. w Alpach, Sudetach, Karpatach; t. grzebieniasta (T. cristatus) - ok. 16 cm dł.; w czasie godów u samców pojawia się wysoki fałd skórny tzw. grzebień; tryb życia wodno-lądowy; zamieszkuje gł. niziny; t. marmurkowa (T. marmoratus) - dł. ok. 14 cm; grzbiet oliwkowozielony w ciemnozielone lub brązowe plamy, brzuch szarawy lub brązowawy w czarne i jasne plamy; barwna, bardzo efektowna szata godowa; przebywa gł. na nizinach na płd. Europy; t. zwyczajna (T. vulgaris) - dł. 10-11 cm; grzbiet brązowy lub oliwkowobrązowy, brzuch czerwony lub pomarańczowy, plamisty; w okresie godów wyraźny dymorfizm płciowy; najwcześniej z rodzimych gat. płazów rozpoczyna gody, już przy temp. wody 3-6oC; wszystkie t. są chronione.

Reklama

Powiązane hasła:

TRITURUS, PŁAZY, TRYTONY, ZOOGEOGRAFIA, SALAMANDRY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama