BLANSZOWANIE

w przetwórstwie owocowo-warzywnym metoda obróbki surowców, polegająca na krótkotrwałym obgotowaniu lub poddaniu ich działaniu pary, w celu unieczynnienia enzymów utleniających lub powodujących ciemnienie.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama