INSTYTUT GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO I LEŚNICTWA

wyższa uczelnia otwarta 1869 w Puławach, przejęła część wykładowców z Instytutu Agronomicznego w Marymoncie. Zajęcia, w systemie studiów trzyletnich, prowadzono na 2 wydziałach (rolnym i leśnym), w j. ros.; 1892 studia rozszerzono do 4 lat (nadając IGWiL nazwę Inst. Nowoaleksandryjskiego) i zrównano jego uprawnienia z wszystkimi rosyjskimi uniwersytetami. IGWiL posiadał laboratoria, doświadczalną farmę, bogatą bibliotekę, lasy i folwarki; wydawał czasopismo naukowe "Zapiski Nowoaleksandryjskogo Instituta". Początkowo wykładało wielu pol. naukowców (F. Berdau, T. Cichocki, T. Kowalski, K. Malewski, A. Zieliski), po 1883, w wyniku rusyfikacji, pozostało ich 3; również liczba pol. studentów radykalnie się zmniejszyła. Po wybuchu I woj. świat. Inst. ewakuowano do Charkowa (stał się zalążkiem tamtejszego Inst. Rolniczego), a 1916 w Puławach założono Inst. Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego.

Reklama

Powiązane hasła:

SIBIRCEW, BEŁZA Józef, POLSKA. NAUKA. PO 1831

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama