KATADROMICZNE RYBY

ryby wędrowne, które z wód śródlądowych płyną na okres tarła do mórz; jednym z rzadkich przykładów k.r. jest węgorz europejski i amer., którego obszary tarliskowe znajdują się w M. Sargassowym (O. Atlantycki), gdzie na głęb. poniżej 1000 m odbywa się ich rozród; potomstwo zostaje biernie przeniesione prądami mor. do wybrzeży Europy, Afryki, Ameryki Płn.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama