GENOFOR

^chromosom^chromosomy^ bakteryjny

cząsteczka kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) występująca w komórkach bakterii, sinic i wirusów; odpowiednik chromosomu i stąd często zw. chromosomem bakteryjnym; zwykle kolista, złożona z podwójnej spirali DNA; jej poszczególne odcinki stanowią geny leżące w określonej dla danego organizmu kolejności.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama