PASTEURELLA

rodzaj Gram-ujemnych bakterii chorobotwórczych, rosnących na pożywkach w warunkach tlenowych; zalicza się do nich m.in. P. pestis, wywołującą dżumę, oraz P. tularemis, wywołującą tularemię.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama