PROMIENIONÓŻKI

(Actinopoda)

podgromada pierwotniaków z podtypu sarkodowych; należą do najpiękniejszych zwierząt jednokomórkowych; ciało kuliste, wyposażone w liczne, cienkie nibynóżki, w skład nibynóżek wchodzą z reguły włókniste pałeczki osiowe zw. aksonemą, stanowiące rodzaj szkieletu wewnętrznego p.; aksonema łatwo ulega rozpuszczeniu (np. w kontakcie z cząstką pokarmową), a nibynóżki wraz z pożywieniem są wciągane w głąb cytoplazmy; ciało niektórych p. pokryte jest skorupką, może być także wyposażone w specjalną torebkę okołojądrową, zbudowaną z chityny; rozmnażają się zazwyczaj wegetatywnie, nieliczne - płciowo; zamieszkują wody słodkie i słone; obejmują 3 rzędy: słonecznice, promienice i kolconóżki.

Reklama

Powiązane hasła:

PROMIENICE, SŁONECZNICE, ACTINOPODA, ZWIERZĘ

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama