WIRCZYK

(Vorticella)

rodzaj pierwotniaków z podgromady wieńcorzęsych, typu orzęsków; żyje w koloniach w wodach słodkich przyczepiając się do podłoża za pomocą długiej nóżki; ciało o kształcie kieliszka, w którego górnej części znajdują się ułożone spiralnie rzęski przesuwające do gęby pokarm złożony z bakterii i drobnych szczątków org.; rozmnażanie przez podział lub koniugację; wielkość 50-200 μm.

Reklama

Powiązane hasła:

ORZĘSKI, VORTICELLA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama