ANATOMIA

Reklama

nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze Hipokrates (V/IV w. p.n.e.) i Galen (II w. n.e.); w epoce nowożytnej A. Vesalius (od 1543); przez długi czas nauka opisowa (a. systematyczna), wyliczająca części składowe oranizmu; ob. także a. czynnościowa (a. funkcjonalna) badająca związki między budową narządów a wykonywanymi przez nie czynnościami i a. topograficzna - zajmująca się układem przestrzennym narządów; a. patologiczna, zajmująca się opisywaniem zmian zachodzących w narządach w wyniku chorób; a. porównawcza - objaśnia budowę organizmu przez porównanie struktury, funkcji i przeszłości rozwojowej poszczególnych narządów.

Powiązane hasła:

NEUROLOGIA, DEHNEL August Gustaw, MORGAGNI, SEKSUOLOGIA, PATOMORFOLOGIA, MORFOLOGIA, ENTOMOLOGIA, WIERZEJSKI, SPLANCHNOLOGIA, BICHAT Marie François Xavier

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama