BIOMETRIA

nauka przy użyciu metod statystycznych; analizująca procesy życiowe i prawidłowości, kierujące zmiennością populacji danego gat. oraz dokonująca pomiarów organizmów żywych; stosowana w antropologii, fizjologii, ekologii, genetyce i medycynie; podstawy teoretyczne b. stworzyli w 2. poł. XIX w. Ch. Pearson i F. Galton, w Polsce J. Czekanowski.

Reklama

Powiązane hasła:

STATYSTYKA, HALDANE, HARDY, GALTON, STATYSTYKA MATEMATYCZNA, SZYMKIEWICZ

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama