FILOGENETYKA

dyscyplina biologii zajmująca się odtwarzaniem dróg rozwoju rodowego poszczególnych grup organizmów zwierzęcych i roślinnych, żyjących współcześnie i w epokach minionych; podstawą badań przebiegu filogenezy są poszukiwania paleontologiczne, dostarczające bezpośrednich dowodów ewolucji organizmów, także anatomoporównawcze i embriologiczne oraz genetyczne i biochemiczne; uzupełniające się wyniki badań tych zakresów, dotyczące budowy i następstwa w czasie poszczególnych form organizmów, pozwalają na ustalanie ich przynależności systematycznej, poznanie stosunków pokrewieństwa oraz powiązanie ewolucyjnego rozwoju form współczesnych i kopalnych; bujny rozwój f. nastąpił po utrwaleniu się darwinowskiej teorii ewolucji.

Reklama

Powiązane hasła:

WETTSTEIN, JUSSIEU, FILOGENEZA

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama