JAROCKI

Feliks Paweł (1790-1865)

zoolog; prof. Uniw. W-wskiego, czł. Tow. Przyjaciół Nauk w W-wie; organizator Gabinetu Zoologicznego tamże (1818-62 jego kierownik); autor wielu naukowych opracowań fauny (m.in. Puszczy Białowieskiej), prac popularnonaukowych oraz podręcznika Zologia, czyli zwierzętopismo ogólne.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama