JUNDZIŁŁ

Stanisław Bonifacy (1761-1847)

przyrodnik, pijar; prof. historii naturalnej akademii w Wilnie i tamtejszego uniwersytetu; czł. Tow. Przyjaciół Nauk w Warszawie; zał. i dyr. Ogrodu Botanicznego w Wilnie; autor pierwszego dokładnego opisu flory litewskiej i pierwszych polskich podręczników akademickich z botanikizoologii.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama