PROTOZOOLOGIA

nauka o pierwotniakach i wywoływanych przez nie chorobach; początki p. przypadają na XVII w.; intensywny rozwój od 2. poł. XIX w. dzięki modernizacji aparatury badawczej; przełom stanowiło odkrycie świdrowców i zarodźca zimnicy (pocz. XX w.); do wybitnych pol. badaczy z zakresu p. zaliczani są m.in.: A. Wrześniowski, M. Siedlecki, R. Minkiewicz, K. Janicki, M. Rudzińska, H. i Z. Raabe.

Reklama

Powiązane hasła:

ZOOLOGIA, PROTISTOLOGIA, ZOOLOGIA W POLSCE, SCHAUDINN, SIEDLECKI, DOGIEL Walentin A.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama