Reklama

"KURIER WARSZAWSKI"

(lit. 2)

Reklama

dziennik informacyjno-polityczny wydawany 1821-1939 w Warszawie; zał. przez B. Kicińskiego jako najtańsza gazeta informacyjna w Polsce (zaledwie 1 kartka, z 3 szpaltami na stronie); zawierał wiadomości lokalne i ze świata w lakonicznej formie; 1821 wykupiony przez komediopisarza L. Dmuszewskiego szybko powiększył format i nakład, po powstaniu listopadowym przyjmując profil umiarkowanie ugodowy; 1857 przejęty przez firmę Gebethnera i Wolffa; red. W. Szymanowski, wśród współpracowników m.in. P. Chmielowski, H. Sienkiewicz, A. Świętochowski i B. Prusa (Kroniki tygodniowe); 1887 kupiony przez F.S. Lewentala; 1890 pierwsza gazeta drukowana w Polsce na maszynie rotacyjnej; redaktorzy: F. Olszewski, K. Olchowicz st., K. Olchowicz mł., F. Hoesick; profil od końca XIX w. oscylujący w stronę niezależności politycznej; "K.W" przestał się ukazywać 28 września 1939 zamknięty jako ostatnia niezależna polska gazeta przed nastaniem okupacji.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama