Reklama

"ŻYCIE"

(kult. 2)

Reklama

tygodnik lit.-artystyczny wydawany 1897-1900 w Krakowie (od 1899 dwutygodnik, następnie miesięcznik); czołowe pismo Młodej Polski; redaktorzy: L. Szczepański (do 1898), potem I. Maciejowski (Sewer) i A. Górski, od końca 1898 S. Przybyszewski przy współpracy artyst. S. Wyspiańskiego; od cyklu publikowanych w "Ż." artykułów A. Górskiego (Quasimodo) Młoda Polska powstała nazwa pol. modernizmu; S. Przybyszewski wprowadził hasło "sztuka dla sztuki" w manifestach Confiteor i O "nową" sztukę; utwory m.in. J. Kasprowicza, J.A. Kisielewskiego, S. Wyspiańskiego, M. Komornickiej, tłumaczenia symbolistów franc. i niem., reprodukcje obrazów J. Mehoffera, W. Weissa, E. Muncha.

Powiązane hasła:

WYRZYKOWSKI, GÓRSKI, MŁODEJ POLSKI SZTUKA, POLSKA. LITERATURA. MŁODA POLSKA, SZCZEPAŃSKI

Podobne hasła:

  • żyto, worek żyta, obsiać...
  • życie, radość życia, zastanawiać...
  • ŻYCIE, SYNONIM: egzystencja,...

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama