Reklama

JAURS

Jean Leon (1859-1914)

Reklama

francuski działacz socjalist., historyk i filozof; 1901 lider Franc. Partii Socjalist.; 1904 zał. dziennika "L'Humanité" i do końca życia jego wydawca; jako historyk przeprowadził dogłębną analizę rewolucji francuskiej; jeden z przywódców II Międzynarodówki, radykalny krytyk tez Lenina; występował w obronie Dreyfusa, zwalczał kolonializm, propagowal spółdzielczość; jako przeciwnik militaryzmu, prowadził aktywną kampanię antywojenną, przyznając jednak narodowi franc. prawo do samoobrony (autor głośnego, rzuconego 1910 hasła: "Naród pod bronią"); zginął w przeddzień wojny z rąk franc. szowinisty.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama