Reklama

URBAN

Jerzy, ps. Kibic, Jan Rem (ur. 1933)

Reklama

dziennikarz, wydawca; 1955-57 w zespole (po rozwiązaniu pisma ukarany 5-letnim zakazem publikacji, zatrudniony w Agencji Robotniczej); 1961 przyjęty do , 1963 na polecenie Gomułki ponowny zakaz publikacji (za reportaż krytykujący działacza antyalkoholowego W. Marcinkowskiego), za cichym przyzwoleniem władz pisał w "Życiu Gospodarczym" (ps. Jan Rem), "Kulisach" (kryminałki obyczajowe) i "Szpilkach"; od 1969 ponownie w "Polityce", od 1972 kierownik działu krajowego; 1981-89 rzecznik prasowy rządu, podczas warsztatowo błyskotliwych konferencji prasowych atakował napastliwie "Solidarność" i kręgi opozycji; 1989 minister-członek Rady Ministrów oraz przew. Komitetu do Spraw Radia i Telewizji, potem do V 1990 dyrektor-redaktor nacz. Krajowej Agencji Robotniczej; 1989-90 w PZPR; 1990 zał., wydawca i red. nacz. tygodnika ; od 2000 w SLD; autor skandalizujących zbiorów felietonów Samosądy, Alfabet Urbana i wspomnień Ja jako były .

Podobne hasła:

  • URBANIE, przysiółek w , powiat...
  • URBANA, Żeńska forma imienia...
  • URBAN, Imię Urban, dziś wielka...

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama