związek wyznaniowy

forma organizacji wyznawców określonej rel. bądź jej odłamu. Status związków wyznaniowych w demokrat. systemach określają konstytucje lub inne ustawy, gwarantujące wolność sumienia i wyznania, swobodę kultu, przy utrzymaniu rozdziału kościoła od państwa. Sprzeczne z zasadą równouprawnienia jest uprzywilejowanie jakiegoś związku wyznaniowego czy uznawanie konkretnego wyznania za rel. państw. W Polsce najliczniejszy jest Kościół katolicki, następny w kolejności to Polski Autokefaliczny Kościół prawosławny (ok. 1 mln wiernych), Kościół Ewangelicko-Augsburski (ok. 80 tys.), Kościół Polskokatolicki (ok. 50 tys.), Kościół Starokatolicki Mariawitów (ok. 25 tys.), pozostałe liczą od kilkudziesięciu do kilkunastu tysięcy wyznawców. Są wśród nich związki nawiązujące do chrześcijaństwa, np. Kościół Chrystusowy, Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego, Kościół Wolnych Chrześcijan, Nowoapostolski Kościół w Polsce, Polski Kościół Chrześcijan Baptystów, Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego, Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego, Stowarzyszenie Chrześcijańskiej Nauki, Stowarzyszenie Zborów Chrześcijańskich, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Metodystyczny, Kościół Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich (Mormoni). A także kościoły i związki niechrześcijańskie, np. Związek Buddystów Zen "Sangha", Stowarzyszenie Buddyjskie Zen Czogie w Polsce, Karaimski Związek Rel., Muzułmański Związek Rel., Związek Rel. Wyznania Mojżeszowego. Zob. też buddyzm, islam, judaizm.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama