Związek Harcerstwa Polskiego

masowa, społ.-wychowawcza organizacja dzieci i młodzieży powołana w 1918.

Reklama

W okresie międzywojennym wypracowano, nawiązujący do skautingu, ideał wychowawczy odwołujący się do tradycji nar. oraz metodykę pracy zuchowej realizowanej przez hm. A. Kamińskiego.

W okresie okupacji ZHP działał pod kryptonimem Szare Szeregi; po wyzwoleniu został w 1944 powołany do życia; w 1950 zlikwidowany, ponownie reaktywowany w 1956; 1973-80 wchodzi

w skład Federacji Socjalist. Związków Młodzieży Pol.; od 1980 narasta kryzys programowo-organizacyjny, co doprowadziło do jego rozłamu; 1989-91 ZHP wprowadził zmiany programowe, odwołano się do tradycyjnych założeń harcerstwa (wprowadzono pluralizm ideo-

wy i światopoglądowy); liczy ok. 0,5 mln członków. Rywalizuje o wpływy ze Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama