żyrant

osoba, która potwierdza możliwość spłaty obowiązania finansowego innej osoby. Gdy osoba ta nie spłaci zobowiązania, żyrant ma obowiązek jego spłaty oraz prawo do dochodzenia zwrotu tej sumy od głównego dłużnika. Taka forma zabezpieczenia jest stosowana w wypadku weksli, sprzedaży ratalnej, kredytów i pożyczek bankowych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama