ALEMBERTA ZASADA

suma sił czynnych, sił reakcji więzów i sił bezwładności działających na punkty układu jest równa zeru; jedno z podstawowych praw mechaniki, pozwala rozwiązywać trudne problemy dynamiki układu punktów materialnych za pomocą prostszego układu równań statyki; sformułowane 1743 przez J. d’Alemberta, uogólnione 1788 przez J.L. Lagrange’a.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama