EINSTEINA WZÓR

Einsteina równanie

wzór określający związek całkowitej energii ciała E z masą relatywistyczną m: E = mc2, gdzie c - prędkość światła w próżni; w. E. jest podstawowym wzorem szczególnej teorii względności. Dla ciał będących w spoczynku z w. E. wynika, że posiadają one energię spoczynkową E0 = m0c2 (masa ciała poruszającego się m jest większa od masy ciała w spoczynku m0); z drugiej strony układ mający energię E ma też masę m=E/c2, nawet jeśli nie ma masy spoczynkowej (np. foton ma energię E = hn, ma więc masę m, chociaż jego masa spoczynkowa m0 = 0).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama