MATERII ZACHOWANIA ZASADA

zasada oparta na faktach doświadczalnych, w myśl której materia nie może ginąć ani powstawać z niczego; jej wyrazem są prawa (zasady) głoszące niezmienność pewnych wielkości charakteryzujących materię, w tym zasady zachowania: masy, energii, pędu, momentu pędu, ładunku elektr., liczby barionowej itp. Ze względu na związek pomiędzy masą i energią określony równaniem Einsteina (E = mc2) zasada zachowania masy nie jest niezależna i zawiera się w zasadzie zachowania energii.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama