MIĘDZYCZĄSTECZKOWE SIŁY

siły molekularne

siły działające na cząsteczki w wyniku oddziaływań międzycząsteczkowych; są to siły wzajemnego przyciągania (tzw. siły Van der Waalsa) lub odpychania.

Reklama

Powiązane hasła:

NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, GAZ, KOHEZJA, SIŁY MOLEKULARNE, ADHEZJA, DYSPERSYJNE SIŁY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama