PLANCKA PRAWO PROMIENIOWANIA

prawo opisujące rozkład energii w widmie promieniowania elektromagnetycznego ciała doskonale czarnego w zależności od częstości ν i temp. T, niezależnie od materiału, z którego to ciało jest zrobione; natężenie promieniowania emitowanego w przedziale częstości (ν, ν + dν) w temp. T wynosi: obrazek , gdzie c - prędkość światła, k - stała Boltzmanna, h - stała Plancka; prawo to, sformułowane 1900, stało się podstawą mechaniki kwantowej.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama