STARKA ZJAWISKO

odkryte przez J. Starka 1913 zjawisko polegające na rozszczepieniu poziomów energetycznych atomów i cząsteczek w silnym polu elektrycznym wykorzystywane w spektroskopii molekularnej m.in. do wyznaczania momentów dipolowych cząsteczek; z.S. można wyjaśnić na gruncie mechaniki kwantowej.

Reklama

Powiązane hasła:

STARK, ELEKTROOPTYKA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama