Reklama

Afganistan

(Islamskie Państwo Afganistanu)

państwo śródlądowe położone wpd.-zach. Azji, pow. 652,1 tys. km2, 22,5mln mieszk. (1994), ze stolicą wKabulu. Główne krainy geograficzne to Wyżyna Irańska iHindukusz. Produkt krajowy brutto 220$/osobę (1995 szac.). Kraj na niskim poziomie rozwoju ekonomicznego. Podstawą gospodarki jest niskotowarowe rolnictwo, wytwarzające połowę PKB. Rozwój gospodarczy kraju zahamowała trwająca od końca lat 70. wojna domowa, która spowodowała znaczne zniszczenia. Użytki rolne, wdużej części nawadniane, stanowią prawie 60% powierzchni ogólnej kraju. Główne uprawy: pszenica, kukurydza, jęczmień, ryż, bawełna iburaki cukrowe. Whodowli dominuje koczownicze pasterstwo zdużym pogłowiem owiec karakułowych. Znaczne zasoby surowców mineralnych są wykorzystywane wniewielkim stopniu. Wydobywa się gaz ziemny, rudy żelaza irudy miedzi.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama