Reklama

Albania

(Republika Albanii)

kraj wpołudniowej Europie na Płw. Bałkańskim, pow. 28,7 tys. km2, 3,4 mln mieszk. (1994), ze stolicą wTiranie. Najuboższy kraj kontynentu zproduktem narodowym brutto 340 $/osobę (1993). A.należy do grupy krajów onajniższym wEuropie poziomie rozwoju, co zostało spowodowane postępującą wlatach 70. i80. izolacją gospodarczą kraju iprowadzeniem polityki samowystarczalności. Działania te doprowadziły do katastrofalnej sytuacji ekonomicznej. Gospodarka A. ma charakter rolniczo-przemysłowy, jednak żaden ztych działów gospodarki narodowej nie osiągnął wysokiego poziomu rozwoju.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama