Reklama

Algieria

(Algierska Republika Ludowo--Demokratyczna)

kraj wAfryce Pn. opow. 2381,7tys. km2, 28,6 mln mieszk. (1995), ze stolicą wAlgierze. Główne krainy geograficzne to góry Atlas, Sahara imasyw Ahaggar. Produkt narodowy brutto 3,5tys. $/osobę (1994). Od czasu uzyskania niepodległości w1962 r. gospodarka kraju opierała się na eksploatacji iprzetwórstwie ropy naftowej. Spadek jej cen spowodował kryzys, który przyczynił się do szybkiego zadłużenia państwa. Trudności pogłębia zbyt niska produkcja rolna, zmuszająca kraj do importu żywności. Trudne warunki rozwoju rolnictwa, spadek produktu narodowego wlatach 90., wzrastające bezrobocie oraz terroryzm islamski sprawiają, że obecna sytuacja polityczno-gospodarcza A. jest trudna iniestabilna.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama