Reklama

Arabia Saudyjska

(Królestwo Arabii Saudyjskiej)

państwo wpd.-zach. Azji na Płw. Arabskim, nad Zatoką Perską iM. Czerwonym, pow. 2149,7 tys. km2, 17,5 mln mieszk. (1994), ze stolicą wAr-Rijad. Główne krainy geograficzne to pustynie Rub Al-Chali (największa piaszczysta pustynia na Ziemi), Wielki Nefud, Mały Nefud irównina Tihama. Produkt krajowy brutto wynosi 7,1 tys. $/osobę (1994). Jeden znajbogatszych krajów regionu. Na terenie kraju, na wybrzeżu oraz wZatoce Perskiej występują bogate złoża ropy naftowej, szacowane na ok. 30% zasobów światowych, której eksploatacja iprzetwórstwo jest podstawą gospodarki. Ponadto wydobywa się gaz ziemny, sól kamienną, surowce skalne oraz złoto. Silnie rozwinięty jest przemysł rafineryjny ipetrochemiczny. Dochody uzyskiwane ze sprzedaży ropy naftowej umożliwiły rozwój hutnictwa żelaza ialuminium, przemysłu maszynowego, materiałów budowlanych, spożywczego oraz budowę zakładów odsalania wody morskiej.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama