Australia

najmniejszy zkontynentów, położony wcałości na półkuli pd. izajmujący najbardziej izolowane położenie; pow. 7,7 mln km2. Cechuje się dużą zwartością isłabym rozwinięciem linii brzegowej; wybrzeża trudno dostępne, na pn. bagniste, od wsch. Wielka Rafa Koralowa odługości 2000 km, na pd. skaliste. Pod względem geologicznym A. składa się zprekambryjskiej tarczy krystalicznej na zach. imłodszej, paleozoicznej platformy na wsch. Rzeźba jest na znacznych obszarach nizinna irówninna; A. jest najniższym kontynentem (wys. średnia ok. 290 m n.p.m., najwyższy szczyt - Góra Kościuszki 2228 m n.p.m.), jedyne wyraźne pasmo górskie znajduje się na wsch. (Wielkie Góry Wododziałowe); 56% pow. leży poniżej poziomicy 300 m, atylko 5% powyżej 600 m. Przeważa klimat zwrotnikowy, kontynentalny, suchy; we wnętrzu rozległe obszary pustynne ibrak stałej sieci rzecznej; duże obszary bezodpływowe (61%); klimat równikowy wilgotny tylko na pn. wybrzeżu. Roślinność układa się wyraźnymi strefami iodznacza się wielkim stopniem endemizmu oraz ubóstwem gatunkowym; dla obszarów suchych charakterystyczne są sawanny zkępami akacji oraz zbiorowiska krzewów tzw. skrub. Znaczną odrębnością cechuje się świat zwierzęcy A. ( Notogea). Cały kontynent jest zajęty przez państwo Australię. Nazwą Terra Australis Incognita kartografowie określali hipotetyczny kontynent, który zracji równowagi powinien zajmować większość półkuli pd. W1606 jako pierwsi wybrzeża Australii oglądali Holendrzy - W. Janszoon iJ. L. van Roossengin, aprzyjętą dziś nazwę wprowadził w1814 Anglik M. Flinders. Kontynent A. obejmuje również wyspy na O. Spokojnym (Oceania), wtym Nową Zelandię iNową Gwineę; łącznie z wyspami powierzchnia A. wynosi ok. 9 mln km2.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama