Reklama

Kongo-Zair

(Zair)

państwo wśrodkowej Afryce, pow. 2344,9 tys. km2, 42,6 mln mieszk. (1994), ze stolicą wKinszasie; dawna kolonia belgijska. Główne krainy geograficzne to Kotlina Konga, Wyż. Górnogwinejska, Katanga iRów Środkowoafrykański. Produkt narodowy brutto 440 $/osobę (1994). Mimo bogactwa surowców mineralnych, dobrych warunków dla rozwoju rolnictwa iogromnych kompleksów leśnych K.Z. należy do najbiedniejszych państw świata, oniestabilnej sytuacji politycznej iwysokim bezrobociu. Podstawowym zajęciem ludności jest rolnictwo (zatrudnia ok. 70% zawodowo czynnych). Górnictwo dostarcza 2/3 wartości eksportu. K.Z. jest czołowym światowym producentem rud kobaltu, miedzi idiamentów. Ponadto wydobywa się rudy cynku iołowiu, cyny, wolframu oraz złoto, srebro iropę naftową. Dużych dochodów dostarcza przemysłowa eksploatacja lasów, przybierająca jednak rabunkowy charakter wwyniku stosowania nadmiernego wyrębu drewna, któremu towarzyszy rozpowszechnione rolnictwo żarowo--odłogowe. Wojna domowa w1996-1997 doprowadziła do obalenia długoletnich dyktatorskich rządów prezydenta Mobutu; nowe władze przywróciły tradycyjną nazwę kraju, która zastąpiła używaną wlatach 1965-1997 nazwę Zair.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama