Reklama

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

(ZSRR)

państwo we wsch. Europie oraz pn. iśrodkowej Azji, utworzone 30 XII 1922 po połączeniu się istniejącej od 1917 sowieckiej Rosji zBiałoruską SRR, Ukraińską SRR iFederacją Zakaukaską (Armeńska ARR, Azerbejdżańska SRR, Gruzińska SRR). Wpóźniejszych latach dołączyły: Kazaska SRR, Kirgiska SRR, Mołdawska SRR, Tadżycka SRR, Turkmeńska SRR iUzbeckaSRR. W1940 zostały siłą wcielone do ZSRR państwa bałtyckie: Estonia, Litwa iŁotwa. Po zawieszeniu działalności Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego w1991 ZSRR został przekształcony wluźną konfederację republik. Zinicjatywy rosyjskiego prezydenta B. Jelcyna, Rosja wraz zUkrainą iBiałorusią ogłosiła 8 XII 1991 upadek ZSRR iproklamowała powstanie Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP). Kilka dni później, po przystąpieniu do WNP części byłych republik radzieckich, nastąpiło formalne rozwiązanie ZSRR (26 XII 1991).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama