Reklama

żyto

(Secale)

roślina zrodziny traw, pochodząca zAzji Mniejszej. Pierwsze ślady uprawy wpółnocnej Europie datowane są na okres brązu iwczesny okres żelaza. Wczasach cesarstwa rzymskiego ż. było głównym zbożem chlebowym na północ od Alp, ajeszcze wXIX w. dominowało wwielu rejonach nad pszenicą. Uprawiane na ziarno do wyrobu mąki (głównie na chleb) inapojów alkoholowych, otręby pszenne stosowane jako pasza, słoma służy jako ściółka whodowli zwierząt. Największe obszary uprawy znajdują się obecnie wpn. iśrodk. Europie.

Reklama

Podobne hasła:

  • żyto, worek żyta, obsiać...
  • ŻYTO, ( Secale )
  • życie, radość życia, zastanawiać...

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama