Reklama

żywność

wszelkie produkty pochodzenia roślinnego izwierzęcego, które wstanie naturalnym lub po obróbce przemysłowej albo kulinarnej stanowią pokarm spożywany przez człowieka. Do podstawowych składników ż. należą białka, tłuszcze, węglowodany, związki mineralne iwitaminy. Dostateczne zaopatrzenie ludności wż. stanowi jeden zgłównych światowych problemów ekonomicznych ispołecznych, którymi zajmują się m. in. ONZ i FAO. Podstawowy problem wynika zfaktu, iż produkcja ż., mimo zwiększania, nie nadąża za przyrostem ludności.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama