BANK FRANCUSKI

Banque de France

bank emisyjny z siedzibą w Paryżu, zał. 1800 jako spółka akcyjna; 1848 nadano mu wyłączny przywilej emisji banknotów na terenie Francji; 1945 upaństwowiony; dla prowadzenia ogólnej polityki kredytowej i pieniężnej została stworzona przy B.F. Państwowa Rada Kredytowa.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama